top of page

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä ilmoitus antaa sinulle yleiskuvan siitä, miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen tai haluat käyttää tässä ilmoituksessa selostettuja tietosuojaa koskevia oikeuksiasi, voit kääntyä puoleemme kirjoittamalla sähköpostitse osoitteeseen info@malmingolfhalli.fi.

1    REKISTERINPITÄJÄ

Stabilowest Oy 

Y-tunnus: 3365433-4

Sähköpostiosoite: info@malmingolfhalli.fi

2    MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Tarjotaksemme palveluitamme käsittelemme henkilötietoja erilaisia tarkoituksia varten. Palveluiden tarjoamiseksi käsitellään muun muassa seuraavia rekisteröityjen tietoja:

  • Asiakasrekisterimme sisältää henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamista ja edelleen kehittämistä varten. Asiakasrekisteri sisältää muun muassa asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

  • Sidosryhmien osalta käsittelemme henkilötietoja muun muassa toiminnastamme tiedottamista, tapahtumakutsujen lähettämistä ja uutiskirjeiden lähettämistä varten. Sidosryhmien osalta käsiteltäviä henkilötietoja ovat muun muassa yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

  • Työnhakijoiden henkilötietoja käsittelemme rekrytointiprosessien hoitamiseksi ja uusien työntekijöiden palkkaamiseksi.

  • Työntekijöidemme tietoja käsittelemme, jotta voimme täyttää työnantajavelvoitteemme.

  • Valmentajien osalta käsittelemme asiakassuhteen ja valmennusten järjestämiseksi tarpeellisia henkilötietoja.

  • Verkkosivujemme kävijöiden osalta tietoja käsitellään verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä kehittämiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot saamme useimmiten henkilöltä itseltään esimerkiksi lyöntipaikan varauksen, verkkosivujen lomakkeiden kautta tapahtuvan yhteydenoton tai muun asioinnin yhteydessä. Varatessa lyöntipaikkoja yhteistyökumppanimme kautta, voimme saada tietoa myös heidän kauttaan. Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat pääsääntöisesti tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus, suostumus sekä oikeutettu etu.

3    HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA SIIRROT

Emme luovuta tietojasi lähtökohtaisesti ulkopuolisille tahoille. Mikäli jokin viranomaisvelvoite tai meitä velvoittava lainsäädäntö edellyttää, voimme luovuttaa tietoja esimerkiksi viranomaisille varmistettuamme tapauskohtaisesti luovutuksen lainmukaisuuden. Henkilötietoja voidaan tietyissä tilanteissa lisäksi luovuttaa esimerkiksi itsenäisinä yrittäjinä toimiville valmentajille tai kilpailujen johtajille. Osana verkkosivujemme toimintaa käytämme työkaluja kuten Google Analytics, joiden palveluntarjoajat voivat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

4    SÄILYTYSAIKA

Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen asiakassuhteen tai siihen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat eri käyttötarkoitusten välillä.

5    REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet: 

a) Tarkastusoikeus – Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli tietoja käsitellään, sinulla on oikeus saada tarkastaa käsiteltävät henkilötiedot.

b) Oikeus tietojen oikaisemiseen – Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan tai puutteelliset henkilötiedot täydennetään.

c) Oikeus rajoittaa käsittelyä – Voit tietyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Oikeus on olemassa esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista.

d) Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi – Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada henkilötietosi poistetuksi. Poistamme henkilötietosi, mikäli tälle ei ole tietosuoja-asetuksen mukaan estettä. 

e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella ja olet itse toimittanut meille tiedot, sinulla on oikeus saada nämä tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

f) Suoramarkkinointikielto – Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

g) Vastustamisoikeus – Siltä osin, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (esimerkiksi uutiskirjeiden tai kutsujen tilaisuuksiimme lähettämistä varten), sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia. Mikäli esität meille vastustamista koskevan vaatimuksen, sinun tulee perustella pyyntösi. 

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit saattaa asian valvontaviranomaisen eli Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon.

 

6    AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Asiakkaiden henkilötietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

7    MUUTOSTEN TEKEMINEN TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palveluitamme, minkä lisäksi lainsäädäntöön voi tulla muutoksia. Näin ollen tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää tarvittaessa. Tämän vuoksi suosittelemmekin asiakkaillemme tämän tietosuojailmoituksen lukemista uudelleen aika ajoin.

bottom of page